نویسنده = کوروش خلعتبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اکولوژیکی تغییرات وضعیت مرتع و ارتباط آن با گونه های سمی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 93-104

کوروش خلعتبری؛ محمدحسن جوری؛ حمیدرضا محرابی