نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آتش سوزی پوشش گیاهی بر برخی از ویژگی‌های خاک در مراتع پارک ملی بمو شیراز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-50

پرویز غلامی؛ جمشید قربانی؛ حسن عباسی