نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نقش کاربری اراضی بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در حوضه لاجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-99

رحمان محمود حسن؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ لیلا غلامی


2. بررسی تاثیرافزایش جمعیت بر میزان تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز شهرستان نور )

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-56

شعبانعلی غلامی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ مصطفی نوری پور