نویسنده = ���������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر عمق کاشت بر خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن گونه اسپرس (Onobrychis sativa)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-65

ولی اله رئوفی راد؛ ستاره باقری؛ محمد جعفری؛ علی طویلی


2. استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea Santolina

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ولی اله رئوفی راد؛ عطا الله ابراهیمی؛ حسین ارزانی