نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ساختار گیاهان چوبی بر عملکرد اکوسیستم های مرتعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 12-25

غلامعلی حشمتی؛ پریا کمالی