نویسنده = وحید اعتماد
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر مشخصه‌های روشنه‌های پوشش تاجی بر تجدید حیات درختان راش در جنگل‌های آمیخته راش

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-40

کیومرث سفیدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ راینهارد موزاندل