نویسنده = امیر میرزایی موسی وند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی عوامل اکولوژیک مؤثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع استان لرستان- شهرستان دلفان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-58

امیر میرزایی موسی وند؛ فرشاد کیوان بهجو؛ پروین رامک؛ احسان زندی اصفهان


2. مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونهDorema aucheri Boiss. در مراتع استان لرستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-96

امیر میرزایی موسی وند؛ بهنام بهرامی