نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثر ساختار گیاهان چوبی بر عملکرد اکوسیستم های مرتعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 12-25

غلامعلی حشمتی؛ پریا کمالی


3. بررسی کارکردهای ساختار گیاهی درمراتع ییلاقی آذربایجان غربی با استفاده از LFA

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-39

آزاده عالم زاده گرجی؛ غلامعلی حشمتی


4. کاربرد آمار مکانی در ارزیابی تغییرات پوشش تاجی گونه مرتعی علف گوسفندی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 59-70

امیر حسین کاویانپور؛ اردوان قربانی؛ غلامعلی حشمتی