نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر برش تک‌گزینی بر تنوع زادآوری گونه‌های درختی (مطالعه موردی: جنگل ناو اسالم، غرب گیلان، ایران)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-57

زهرا مرادی؛ علی صالحی؛ حسن پوربابایی؛ جمشید اسلام دوست