نویسنده = بهنام بهرامی
تعداد مقالات: 4
2. مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونهDorema aucheri Boiss. در مراتع استان لرستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-96

امیر میرزایی موسی وند؛ بهنام بهرامی


3. تاثیر تغییرات تنوع گونه‌ای بر مواد آلی ذره‌ای خاک مراتع کوهستانی آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 39-50

بهنام بهرامی؛ رضا عرفانزاده؛ جواد معتمدی