نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطرآفرینی درختان کاج ایرانی (Pinus eldarica Medw.) حاشیه خیابان‌ها (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 63-76

محمدرضا پورمجیدیان؛ حامد آقاجانی؛ اصغر فلاح؛ مازیار حیدری