نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. استقرار و زنده‌ مانی نهال جنگلی و نهال نهالستانی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در مساحت‌های مختلف روشنه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-17

حمید غیاث الدین؛ عباس جمشیدی باختر؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ شهره عامی؛ کامبیز اسپهبدی


2. بررسی خطرآفرینی درختان کاج ایرانی (Pinus eldarica Medw.) حاشیه خیابان‌ها (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 63-76

محمدرضا پورمجیدیان؛ حامد آقاجانی؛ اصغر فلاح؛ مازیار حیدری