نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قابلیت توان طبیعت گردی جنگل های سامان عرفی قوری قلعه با تاکید بر فاکتور منابع آبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-62

زینب خلیلی؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید محمد حسینی نصر؛ جاهده تکیه خواه


2. ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه بابلرود برای کاربری کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-48

‌امید کرمی؛ سید محمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ میر حسن میریعقوب زاده