نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین قابلیت توان طبیعت گردی جنگل های سامان عرفی قوری قلعه با تاکید بر فاکتور منابع آبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-62

زینب خلیلی؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید محمد حسینی نصر؛ جاهده تکیه خواه