نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده


2. قابلیت پیش بینی مدل‌های آماری در ارزیابی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-30

سمیه دهقانی نژاد؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


4. بررسی ساختار توده‌های بنه (Pistacia atlantica) در مناطق قرق و غیر قرق ( منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-101

یونس گراوند؛ سید محسن حسینی؛ کورش احمدی؛ علی قمی اویلی؛ علیرضا احمدی


5. اندازه‌گیری و سهم ساقاب تولیدی درتک درختان بلندمازو و پلت درناحیه رویشی جنگل‌های هیرکانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-26

سیوان نیکخواه؛ سید محسن حسینی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ امید فتحی زاده