نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی مدل KINEROS2 برای شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب ( مطالعه موردی حوضه آبخیز زیارت )

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-54

عیسی ملائی فر؛ واحد بردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسن فرامرزی